Zasady organizacji pracy przedszkola

02 Kwiecień 2020

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MICHAŁKOWO W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

• Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Niepubliczne Przedszkole Michałkowo w Mostach prowadzi zdalną edukację czyli kształcenie na odległość.
• Nauczyciele przygotowują i realizują konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.
• Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:
a. stronę internetową przedszkola
b. komunikatory, profil FB przedszkola
c. pocztę elektroniczną przedszkola
d. e-maile służbowe nauczycieli
• Nauczyciel wychowawca komunikuje się z grupą za pomocą ustalonego wcześniej komunikatora( Messenger) a w przypadku braku możliwości korzystania z tej formy komunikacji, używając poczty elektronicznej.
• Każdego dnia o ustalonej godzinie nauczyciel łączy się przez komunikator Messenger z dziećmi ( prosimy w miarę możliwości o umożliwienie dziecku kontaktu z nauczycielem

zobacz także:
Kalendarz
Kontakt
Mosty, ul. Długa 42A
84-300 Lębork
666-970-439
michalkowo@op.pl
Michałkowo 2021