Kadra

Kadra pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi  o różnej wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować , by służyć radą, pomocą i wsparciem.

Nauczyciele w naszej szkole to nade wszystko wartościowi  i przyjaźni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet wśród uczniów.

Karolina Skorb- Kustusz dyrektor, nauczyciel języka angielskiego

Ewelina Raguza

 

Jolanta Wesołowska

Natalia Fokczyńska

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagog, język kaszubski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

Natalia Zielińska nauczyciel języka angielskiego
Tadeusz Pirycki nauczyciel religii

Piotr Fugiel

Angelika Gojtowska

Anetta Halas

Katarzyna Kłos-Tuchalska

Karol Płotka

Dagmar Rzoska

Alina Walkusz

Hanna Agatowska

Alicja Kodrzycka

nauczyciel muzyki

nauczyciel matematyki

nauczyciel informatyki i techniki

nauczyciel języka polskiego, logopeda

nauczyciel historii

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel plastyki

nauczyciel przyrody

instruktor pływania

 

Kalendarz
Kontakt
Mosty, ul. Długa 42A
84-300 Lębork
666-970-439
michalkowo@op.pl
Michałkowo 2019