Regulamin Przedszkola Michałkowo 2019/2020r.

1. Opiekę nad dziećmi sprawujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.  Istnieje możliwość przyprowadzania dziecka na godziny.

2. Czesne (w którym uwzględnione są opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach) w  wysokości 350 zł. należy wpłacać z góry do 10-go każdego miesiąca.

3. Dodatkowo należy uiszczać opłaty za wyżywienie (śniadanie, obiad: zupa + drugie danie, podwieczorek, przekąski, napoje, woda mineralna) 7,50zł/dzień. Opłata za wyżywienie nie jest naliczana w przypadku nieobecności dziecka – zgłoszonej do godziny 8.00 na nr tel. placówki: 532 568 264,570 929 005. 

4. Rodzice  zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na skompletowanie wyprawki: książeczki do zajęć przedszkolnych, materiały do zajęć plastycznych.   

5. Opłaty wniesione przez Rodziców nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10 dnia danego miesiąca, nie jest możliwe pozostawienie dziecka w placówce, aż do czasu uregulowania płatności. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przesunięcie terminu opłat na skutek indywidualnych ustaleń z Dyrekcją.

7. Pod opiekę nie przyjmujemy dzieci chorych.  Jeżeli stan zdrowia dziecka budzi wątpliwości Dyrekcji, Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach.

8. Rodzice zobowiązani są poinformować wychowawców na piśmie w przypadku zmiany osoby odbierającej dziecko z Michałkowa. 

9. Rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku: szczoteczkę i pastę do zębów, ubranie na zmianę, kapcie, poduszeczkę i kocyk (tylko w razie potrzeby drzemki, czy odpoczynku).

10. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom, nawet na wyraźne żądanie Rodzica.

11. Rodzice dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do wypełnienia Karty  Dziecka i współpracy w kierunku adaptacji dziecka w przedszkolu.

12. Regulamin jest integralną częścią umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktycznych w Michałkowie.

 

Do pobrania:
Regulamin Przedszkola Michałkowo 2019-2020r.
Kalendarz
Kontakt
Mosty, ul. Długa 42A
84-300 Lębork
666-970-439
michalkowo@op.pl
Michałkowo 2021