Plan Dnia

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka. Uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Plan dnia w przedszkolu Michałkowo

6.30- 8.30 schodzenie się dzieci

indywidualne i grupowe zabawy według zainteresowań  dzieci

praca i zajęcia wspierająca indywidualny rozwój dziecka

wspólne zabawy ruchowe – ćwiczenia poranne

8.00-9.00 śniadanie ( grupa Pszczółki i Motylki)

śniadanie ( grupa Jeżyki, Biedronki, Żabki)

po śniadaniu zabiegi higieniczne , mycie zębów

9.00-12.00 realizacja zajęć zgodnie z planem pracy

realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,
zabawy na placu zabaw, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery, sytuacje edukacyjne  z
uwzględnieniem czynności związanych z porządkowaniem sali oraz czynnościami samoobsługowymi

 

11.30-12.00 ( grupa Pszczółki i Motylki)

12.00-12.30 obiad ( grupa Jeżyki, Biedronki, Żabki)

12.00-13.30 leżakowanie, odpoczynek ( grupa Pszczółki i Motylki)


12.30-14.00 realizacja zadań całego dnia- kontynuacja (grupa Jeżyki, Biedronki, Żabki)

praca indywidualna

zabawy relaksacyjne

odpoczynek

zabawy na placu zabaw

13.45-14.10 podwieczorek ( grupa Pszczółki i Motylki)

14.10-14.30 podwieczorek ( grupa Jeżyki, Biedronki, Żabki)

15.00-17.00 zabawy i sytuacje edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela i dzieci .

Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.00. O tej porze dzieci rozpoczynają czynności przygotowujące do śniadania.

Uwaga!!! Plan dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko planem dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

Kalendarz
Kontakt
Mosty, ul. Długa 42A
84-300 Lębork
666-970-439
michalkowo@op.pl
Michałkowo 2019