Plan Dnia

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka.

Uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych.

Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Plan dnia w przedszkolu Michałkowo
Grupy młodsze 3-4 latki Grupy starsze 5-6 latki
6.30 – 8.00 6.30 – 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola; indywidualne i grupowe zabawy według zainteresowań dzieci; praca i zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka; wspólne zabawy ruchowe; ćwiczenia poranne
8.00 – 8.30 8.30 – 9.00
Śniadanie; kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po posiłku
8.30 – 11.30 9.00 – 12.00
Realizacja zajęć zgodnie z planem pracy; realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy na placu zabaw, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery; sytuacje edukacyjne z uwzględnieniem czynności związanych z porządkowaniem sali oraz czynnościami samoobsługowymi.
11.30 – 12.00 12.00 – 12.30
Obiad; kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po posiłku
12.00 – 13.30 12.30 – 14.00
 Leżakowanie/odpoczynek Realizacja zadań całego dnia-kontynuacja; zabawy relaksacyjne/odpoczynek; praca indywidualna; zabawy na placu zabaw
13.45 – 14.10 14.10 – 14.30
Podwieczorek
do godz. 17.00 do godz. 17.00
Zabawy i sytuacje edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela i dzieci; zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
Kalendarz
Kontakt
Mosty, ul. Długa 42A
84-300 Lębork
666-970-439
michalkowo@op.pl
Michałkowo 2021